Forsiden Søk Kontakt oss Sidekart
 
 

 
Skal du ha nye nettsider?

Se vår oversikt over hva du bør tenke gjennom før du realiserer planene.
Vi har satt opp 5 punkter som du bør tenke gjennom før du går igang. Rekkefølgen på pkt. 1-4 er ikke fast. Ofte kan de lønne seg å gå gjennom punktene flere ganger og da vurdere hvert enkelt punkt opp mot hva du har kommet fram til på de øvrige punktene - vurderinger på ett punkt vil ofte påvirke de øvrige.

1. Hva er målet?
Hva vil du oppnå? Mange sier at "vi må på nett, for alle andre er det". Det er en dårlig begrunnelse og sansynligvis en god grunn til å la være.

Husk at en webside er en kommunikasjonskanal - det inntrykk du skaper oppfattes av brukeren i den andre enden, det er i det minste det man håper på. Dersom du kun er der fordi alle andre er der, er det ikke sikkert at du får frem det budskapet du ønsker. Det blir det som å ta ordet i en stor forsamling og si en masse uten å ha forberedt deg på forhånd. Det kan gå bra, men det vil ofte gå galt.

Derfor: Tenk gjennom - hva er det du vil oppnå, hva er det du vil si, hvilket inntrykk du ønsker å skape, hva skal brukeren kunne gjøre via nettstedet?

2. Hvem er målgruppen?
Det å ha en klar oppfatning av hvem du snakker til, eller ønsker å snakke til er ofte vanskelig.

Hvordan mottakerne definereres er ikke avgjørende, men det er viktig at du forsøker å finne ut hvem du vil nå. Hvordan du definerer mottakerne kan variere - noen ganger er det enkelt - er det menn eller kvinner, er det voksne eller er det barn osv. Det kan også være flere målgrupper.

Hvem du ønsker å nå og hvilket inntrykk du ønsker å skape påvirker hva du skal kommunisere og hvordan, både gjennom tekst, bilder og funksjonalitet. En klar oppfatning om målgruppa er derfor svært viktig.

3. Hvem er konkurrentene dine, og hva gjør de?
Det å vite hvem konkurrentene er og hva de gjør er også viktig for å danne seg et bilde av hva man bør legge vekt på når man skal ha en egen web.

Har konkurrentene allerede en web? Hva er det konkurrentene gjør som er bra, hva kunne vært bedre og hva er de dårlige på. egen konkurransestyrke. Ambisjonen din bør være at en egen web bør bidra til å gi deg konkurransefortinn og økt lønnsomhet.

4. Hvilke og hvor store ressurser skal du bruke?
Hvilke ressurser har du i egen bedrift, og hvordan vil du bruke dem. Her er det ikke bare snakk om hvilke økonomiske ressurser du ønsker å bruke, men andre organisatoriske ressurser. Har du egne ansatte med relevant kompetanse? Har du eget IKT utstyr, maskinvare og programvare?
Når du vurdere ressursbruk er det viktig å huske at en web ikke er en engangshendelse. Etableringen av en web betyr normalt et prosjekt med en definert start og slutt, men etter publisering går dette over i en kontinuerlig vedlikeholdsprosess.

Det er derfor viktig å gjøre seg opp en mening om hvor mye og hvilke ressurser du ønsker å bruke i forbindelse med etableringen og i den etterfølgende prosess.

5. Velge leverandør
Valg av leverandør er sentralt, husk at den leverandøren du velger skal forhåpentligvis og sansynligvis samarbeide med over lang tid, gjerne flere år. Du skal derfor velge en leverandør som kan bidra til at du når dine mål!

Det er et stort antall leverandører av web-tjenester i norge idag. Det er også stor variasjon blandt disse. Noen leverer bare enkelte av de tjenesten du trenger for å ”komme på nett”, mens andre igjen leverer komplette tjenester. Noen har skreddersydde løsninger mens andre tilbyr pakkeløsninger. Det er også ganske stor variasjon i pris og kvalitet.

Den beste anbefalingen er å sjekke om den aktuelle leverandører har noen referanser, gjerne også prate med referansene. Du bør også sjekke om hvordan det står til økonomisk hos leverandøren, har de grei økonomi? Det finnes mange eksempler på at leverandører har gått konkurs og kunder som dermed har mistet sine tjenester og web-sider.

Protu hjelper deg gjerne i forbindelse med dette. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innefor e-business. Å starte denne prosessen hos oss kan være lønnsomt.

Ta kontakt for nærmere informasjon

Nyttige tips arkiv

Skal du ha nye nettsider?
Se vår oversikt over hva du bør tenke gjennom før du realiserer planene.

Les mer ...
 Vi har flyttet til nye lokaler.
Vi har flyttet inn i nye, trivelige lokaler i Bark Silas vei 7 i Grimstad Sentrum.

Les mer ...